Eğitim & Rehberlik

Eğitimin Kalbi İyi Öğretmen

Öğretmen_Kalp

Hep öğretmenlik kutsal meslektir denir. Ama bunun yanında öğretmenlerin sahip olması gereken nitelikler de vardır. Öncelikle doğru iyi bir eğitim almış olmak temel koşuldur ama bunun yanında öğretmenlerin, sözel yeteneği gelişmiş, sosyal konulara meraklı, insanlarla iyi iletişim kurabilen, eleştirel düşünme tarzına ve zekasına sahip, düşüncelerini açık bir biçimde aktarabilen insanlar olmaları da önemlidir. Kısaca öğretmenlerin, aldıkları eğitimden ve sahip oldukları tecrübeden ve zekasından çok daha fazlasına sahip olmaları gerekiyor.
O zaman iyi bir öğretmenin kalbinde, bazı temel nitelikler olmalıdır. Şimdi bunlar üzerinde duralım kısaca.

  • İyiliksever olmalıdır. İyi bir öğretmen sadece öğrencilerine karşı değil, diğer öğretmenlere, öğrencilerin ailelerine ve çevresindeki bütün insanlara karşı hoşgörülü ve nazik olmalıdır. Hani, dünyayı iyilik kurtaracak derler. Bu çok doğru bir ifadedir. Öğretmenin iyiliksever olması, sınıfın ve okulun havasını gerçekten değiştirecektir. Bu yapıdaki öğretmenler, öğrencilerin kendilerine değer verdiğini ve kendilerini sevdiğini hisseder. Aynı şekilde öğrenciler de kendilerinin sevildiğini hisseder.
  • Sevecen olmalıdır. Öğrencilere karşı şevkatli olmak, onlara ilgi göstermenin ve onları anlamanın en güzel yoludur. Netice olarak öğretmenlik insani bir meslektir. Öğrencilerine şevkat ile yakaşan öğretmenler, bu şekilde onların da şevkatli olmalarına vesile olur. Şefkat gören öğrenciler, çevresindeki insanları anlamaya ve daha açık olmaya başlarlar.
  • Empati göstermelidir. Bir öğretmen kendilerini öğrencilerinin yerine koyabilmeli ve dünyayı onların gözünden görebilmelidir. Empati kurabilme özelliği sadece öğretmenlik mesleği açısından değil, birey olarak da sahip olunması gereken bir özelliktir. Bu nedenle öğretmenler öğrencilerin de empati kurabilmelerine destek olmalıdır. Öğrenciler de bu şekilde kararlarında ve hareketlerinde güçlü bir etki yaratmış olurlar.
  • Olumlu olmalıdır. Herşeyden önce öğretmenler, çevresindeki olaylara ve davranışlara karşı pozitif olabilmeli, sorunlara olumlu yaklaşabilmelidir. Pozitif davranmak, normal yaşamda bile o kadar kolay değilken, sadece sınırlı çözüm üretebileceği sorunlarla uğraşan öğretmenler için bu daha da zordur.
  • Topluluk kurabilmelidir. İyi bir öğretmen, öğrenciler arasındaki ilişkileri ve arkadaşlıkları dengede tutarak aslında bir topluluk kurar ve bunlar arasında köprü kurmaya çalışır. Hem sınıf içinde hem okul dışında öğrenciler arasındaki ilişkileri iyileştiren ve geliştiren öğretmenlerin amacı, bir şeylerin hep daha iyiye gitmesini sağlamaktır. İyi bir öğretmenin hedefi sadece sınıf içinde değil okul genelinde bir topluluk yaratmak olmalıdır.
  • İlham vermelidir. Öğretmenler, davranışları ve yaklaşımları ile öğrencilere, daha iyi bir öğrenci olma hatta daha iyi bir insan olma konusunda ilham verebilmelidir. İyi bir öğretmen, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarabilen, yaratıcılıklarını göstermeye fırsat veren, onların içindeki adalet duygusunu öne çıkaran davranışlar sergilemelidir.

Netice olarak iyi bir eğitim sisteminin kalbinde iyi bir öğretmen vardır. Öğretmenler, iyi bir eğitim ortamı sağlayabiliyorsa, işine özen gösteriyorsa, işinin sorunları ile ilgileniyor ve çözüm yolları bulmaya çalışıyorsa, hoşgörülü ve sabırlı ise, öğrencilerinin duygu ve düşüncelerini iyi anlayabiliyorsa, kendini geliştirmeye istekli ve coşkulu ise iyi bir öğretmen demektir.

Yorum Yazınız